بیوگرافی فعالیت سیاسی


 

بهرام مدرسی هستم. در جریان تحولاتی که منجر به انقلاب بهمن ۵۷ شد، در سن ۱۶ سالگی وارد فعالیت سیاسی شدم. شرکت در اعتراضات توده ای این دوره و تلاش در سازماندهی اعتراضات در محل و شرکت در قیام ۵۷ بخشی از فعالیت های این دوره هستند. بدون اطلاع زیادی از مارکسیسم و کمونیسم خود را چپ و مارکسیست میدانستم. تحولات سیاسی این دوره تا سال ۱۳۶۰ برای من دوره تعمق در مارکسیسم، مطالعه و درک آن و شرکت فعال در سازماندهی مخالفت با جمهوری اسلامی و تلاشش در شکست انقلاب ۵۷ بود. در این دوره همراه با تعدادی از رفقایم گروه  صمد را تشکیل دادیم که به تدریج به یکی از نیروهای مهم چپ در تهران تبدیل شد. با پیچیده شدن اوضاع سیاسی و با تصور اینکه سازمانهای موجود موسوم به خط ۳ جواب، سازمان و عقل و تجربه جواب دادن به این تحولات را دارند، گروه  فوق را منحل و اعضایش را تشویق به پیوستن به سازمانهای موجود موسوم به خط ۳ کردیم

 

تا سال ۱۳۶۰ عضو سازمانهای متعدد موسوم به خط ۳ بودم. فعالیت مشترک با این سازمانها بکرات نادرست بودن تصوری را که منجر به انحلال گروه صمد شد را به من اثبات کرد. در این دوره مدت کوتاهی پیشمرگ کومله در بوکان و یکی از مسولین تشکیلات مخفی یکی از این سازمانها در شهر سنندج بودم

در سال ۱۳۶۰ به نیروهای طرفدار برنامه حزب کمونیست ایران پیوستم. برنامه حزب کمونیست ایران و کل مباحثات آن دوره اتحاد مبارزان کمونیست من را از یکطرف مجددا به مارکسیسمی که معتقد به آن بودم رساند و از طرف دیگر جواب های کمونیستی روشنی را که بدنبال آن بودم را بدست داد

 

در تابستان سال ۱۳۶۱ چند ماه پیش از تاسیس حزب کمونیست ایران به کردستان عزیمت کردم و عضو کومله و سپس حزب کمونیست ایران شدم. از سال ۱۳۶۱ تا  ۱۳۷۱ مسولیت  واحدهای متعددی از نیروی پیشمرگ کومله را عهده دار بودم

 

در سال ۱۹۹۰ به همراه اکثریتی از اعضای کومله به فراکسیون کمونیسم کارگری و با تاسیس حزب کمونیست کارگری ایران به این حزب پیوستم

تا سال ۲۰۰۰ یکی از مسولین واحدهای شهری و کشوری این حزب در خارج کشور بودم

 

از سال ۲۰۰۱ یکی از مسولین و سپس دبیر سازمان جوانان کمونیست شدم. از کنگره ۴ این حزب عضو کمیته مرکزی و رهبری این حزب بودم

با ترک حزب کمونیست کارگری ایران در سال ۲۰۰۴، از فراخوان دهندگان و موسسین حزب کمونیست کارگری ، حکمتیست و سازمان جوانان حکمتیست، عضو رهبری این حزب تا کنگره ۵ آن و دبیر سازمان جوانان حکمتیست تا سال ۲۰۰۵ بودم

 

از سال ۲۰۰۵ با کنارگیری از سازمان جوانان حکمتیست، دبیر کمیته تشکیلات کل کشور و کمیته سازمانده این حزب  تا سال ۲۰۱۳ بودم

 

در سال ۲۰۱۷ از عضویت در این حزب کنارگیری کردم

 

در آپریل سال ۲۰۱۹  دفتر پژوهش های تحزب کمونیستی در ایران را همراه با رفیق اسد گلچینی  تاسیس کردیم