سایت بهرام مدرسی

 

با تشکر از اینکه به این سایت رجوع کرده اید

 

من تلاش کردم مطالب را در لینک هایی که موجود هستند دسته بندی کنم تا رجوع و پیدا کردن مطالب و یا موضوعاتی که مایل به خواندن آنها هستید تسهیل شوند

 

نوشته های مربوط به فعالیت در دفتر پژوهشهای  تحزب کمونیستی در ایران، در لینک جداگانه ای آورده شده اند

 

لینک سازمانیابی کمونیستی شامل نوشته های مربوط به تحزب کمونیستی، کمیته های کمونیستی، داب (دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب)، تشکل های توده ای، ابزارهای کمونیست ها برای دخالت در جامعه و جواب به سواالات فعالین کمونیست در این رابطه است

 

لینک اوضاع سیاسی - اقتصاد سیاسی شامل نوشته های مربوط به اوضاع سیاسی ایران و جهان، تحلیل اقتصادی جمهوری اسلامی و جوابهایی به نمایندگان بورژوازی در این رابطه است

 

لینک جنبش کارگری شامل نوشته های مربوط به اوضاع جنبش کارگری، جدل با خطوط متفاوت در این جنبش و جواب های کمونیستی به مسایل جنبش کارگری است

 

لینک دانشگاه شامل نوشته های مربوط به تحرکات دانشجویی، تشکل های موجود در این محیط ها و جواب های کمونیستی به مسایل مطرح در این محیط ها است

 

لینک جنبش زنان شامل نوشته های مربوط به جنبش زنان است

 


لینک جنبش جوانان شامل نوشته های مربوط به این جنبش و جواب های یک حزب و فعال کمونیست به مسایل مطرح در این جنبش درقالب سازمان جوانان کمونیست و سازمان جوانان حکمتیست است
 

لینک احزاب سیاسی شامل دو بخش حزب کمونیست کارگری ایران و حزب کمونیست کارگری - حکمتیست میشود. در هریک از این بخش ها نوشته های مربوط به این احزاب دسته بندی شده اند

 

لینک جواب به نامه ها شامل جوابهای من به بخشی از نامه های رسیده به سازمان جوانان کمونیست، سازمان جوانان حکمتیست و کمیته تشکیلات کل کشور میشود

 

لینک مدیا شامل همه فایل های صوتی یا تصویری میشود

 

مطالب این سایت هنوز تکمیل نیستند که به تدریج تکمیل میشوند. ترتیب مطالب در لینک ها هم  لزوما ترتیب زمانی نوشته شدن آنها نیستند. این نقیصه هم به تدریج رفع میشود

 

با تشکر

بهرام مدرسی

بهار ۲۰۱۷ - ۱۳۹۶