نامه ای به رفقا در تهران ، در این تظاهرات شرکت نکنید

 

رفقا

 

ظاهرا حزب کمونیست کارگری برای امشب ساعت ۲۱ در پارک لاله در تهران فراخوان تظاهرات داده اند. در این شکی نیست که مردم رژیم اسلامی را نمیخواهند ، اما فراخوان تظاهرات رسما به اسم این حزب دادن و آن هم به این شکل علنی تنها بی مسولیتی در قبال مردم و تظاهر کنندگان است. رژیم اسلامی هنوز امکان سرکوب دارد. هنوز امکان به خیابان آوردن نیروهایش را دارد. همین امروز فضا در تهران بشدت پلیسی است. در این شکی نیست که باید فضای پلیسی را شکست اما راه آن این نیست که رسما مردم به فراخوان این جریان به پارک بیایند و امکان دستگیری شان را به رژیم بدهیم.

توصیه اکید من به شما این است که به علت این مخاطرات در این تظاهرات شرکت نکنید!

 

رفیقتان

بهرام مدرسی

۱۷.۰۶.۲۰۰۵