لطفاً خودتان را سانسور نکنید، نامه‌ای به یکی از رفقا

 

فوریه ۲۰۰۷

 

……. عزیزم

مرسی بابت نامه ات. من نکاتی در این رابطه را دارم که سعی میکنم یک به یک بگویم. اما پیش از آن من هم فکر میکنم که رابطه بسیار ونزدیکتری به نسبت آنچه که بوده است را باید داشته باشیم. من حتما این نکات را با کمیته رهبری حزب طرح میکنم و خودم هم حتما در اولین فرصتی که در لندن باشم٬ حتما باهات تماس میگیرم که هم دیگر را ببنیم. اما نکاتم:

 

١- در رابطه با فیلتر شدن سایت٬ این امر عجیبی نیست و قابل پیش بینی بود که سایت شما هم مثل بقیه سایت های دیگر فیلتر شود. راه جلوگیری از این اما به نظر من این نیست که شما انجام دادید. راه مبارزه علیه فیلتر شدن هیچ سایتی این نیست. اگر این راه حل را به همه کسانی و همه احزاب سیاسی که سایت هایشان فیلتر شده است بخواهیم تعمیم دهیم یعنی اینکه کسی حرف اصلی خودش را نزند تا سایتش فیلتر نشود! این چیزی نیست که اتفاقا رژیم اسلامی میخواهد؟ شما الان در سایتتان بجای اینکه آن چه را که به آن اعتقاد دارید تبلیغ کنید٬ دارید "ترتسکیسم" را تبلیغ میکنید. این راهش نیست! این خود سانسوری است و ابدا خوب نیست. به نظر من بجای آن باید با مرکز مبارزه با فیلترینگ همکاری بیشتری کرد این مرکز الان بسیار فعال است و خواهش من این است که اگر موافق باشید٬ سایت را به فرمات قبلی برگردانید و من ترتیبی میدهم که با رفقا ……... مسولین این کار رابطه نزدیکتری بوجود بیاید. به هر حال این تصمیم به نظرم ابدا تصمیم درستی نیست.

 

٢- همکاری با حزب همانطور که خودت گفتی ابعاد مختلفی دارد از خارج کشور تا ایران و غیره. در رابطه با خارج کشور حتما با کمیته رهبری و رفقای تشکیلات خارج این مشکل را طرح میکنم و اطمینان دارم که رفقا هم خواهان این رابطه هستند. اما در رابطه با ایران من خودم با آن رفیقی که معرفی کردی تماس گرفتم٬ اما این تماس دیگر از طرف….. ادامه پیدا نکرد. رابطه ما در ایران از طریق من این جا میگذرد و فکر میکنم به ….. هم بگو که سعی کند همکاری را از طریق تماسش با من تضمین کند تا اینکه در محل. رفقای ما در محل اصلا نمیدانند که ….. با شما است. و این هم برای حفظ امنیت هم …. و هم رفقای دیگر فعلا به این شکل بهتر است. در نامه ات ارزیابی از رفقا هست که خوب من با آن موافق نیستم اما این هم الان اینجا قابل بحث نیست. شما هم تنها نکات …. را طبعا منتقل میکنید. همانطور که گفتم خواهش میکنم به …. بگو که مستقیما با من در تماس باشد.

 

٣- در رابطه با نکات دیگر: کمونیست نشریه ای است که مواضع رسمی حزب را منعکس میکند. این که مقاله شما چاپ نشده است را من تنها با این توضیح میتوانم قبول کنم. ضمن اینکه نه تنها در مورد نوشته شما٬ بلکه در مورد همه نوشته هایی که به دست به کمونیست میرسد است. تابحال مقالات متعددی از خود من هم چاپ نشده اند. این به معنی بی توجهی کمونیست به من یا در این مورد به شما نیست. ضوابط کار کمونیست است. من پیشنهاد میکنم در این صورت٬ هروقت که نوشته شما چاپ نشد آن را خودتان راسا برای سایت ها و غیره بفرستید و روی وبلاگ خودتان بگذارید. این کار را من هم میکنم. مسله ابدا مربوط به شخص شما نیست. ضوابط کار کمونیست است.

 

٤- همانطور که گفتم من نامه شما را دراختیار کمیته رهبری هم قرار میدهم. حتما تلاش کنیم تا دیدارمان بیشتر با هم در رابطه باشیم.

 

دستت را میفشارم

بهرام مدرسی

٢٢ فوریه ٢٠٠٧