درباره یک نشریه و دستگیری یکی از رفقا، نامه‌ای به رفقای درگیر

اوت ۲۰۰۶

 

رفیق عزیزم

دررابطه با كار ما در نشریه …... نكاتی را داشتم كه ترجیح دادم آن ها را كتبا برایتان بنویسم و اگر كه مساله ای در این رابطه بود امیدوارم كه بشود در باره آن ها در ….. صحبت كرد.

 

به نظر من این نشریه امكانی اجتماعی برای كار ما است. ما از این نشریه باید حداكثر استفاده را برای رساندن حرفمان به گوش مردم بكنیم. و درست از همین جا باید سعی كنیم كه ادامه كاری این نشریه حداقل تا آنجا كه به كار ما برمیگردد به خطر نیفتد و اگر كسی یا جریانی میتوانند كه ادامه كاری این نشریه را بخطر بیاندازند٬ متوجه آن باشیم. ضمن این كه خودمان هم در نوع بیان مطالب و نوشته هایمان مواظب باشیم كه زیادی "رادیكال" ننویسیم. من گزارش….. را در باره جلسه آخر خواندم. فكر میكنم به مواضع راست كسانی مثل ثقفی و غیره باید طوری برخورد كرد صورتی "فرقه ای " از ما ندهد. امیدوارم كه متوجه منظورم باشید٬ مسله من این نیست كه جواب آن ها را ندهیم٬ بلكه نوع واردشدنمان به مسایل باید تصویری كاملا اجتماعی از ما حتی به مخالفمان هم بدهد. تلاش كنیم همانطور كه خودتان هم گفتید سر مسایلی اگر با آنها اختلاف نظر داریم٬ خیلی ریلكس هر دو نظر چاپ شوند و مردم خوب حتما قضاوت خواهند كرد.

همكاری با این نشریه ضمنا امكانی است برای ما كه افراددیگری را با خودمان هم نظر كنیم٬ كسانی كه تا همین جا هم با سمپاتی به ما برخورد میكنند را بیشطر با خودمان همراه كنیم.

 

من فكر میكنم از كانال این نشریه باید شما بعنوان چهره های شناخته شده و چپ برای خوانندگان مطرح شوید. و این باید یكی از اهداف اصلی ما باشد.

در همین رابطه میخواهیم قدری كوتاه در باره جریان دستگیری ….. نكاتی بگویم هر چند كه مستقیما به كار با این نشریه مربوط نمیشود:

 

به نظر من این اشتباه بود كه خبر دستگیری …. را تكذیب كردیم. نباید به رژیم اسلامی امكان داد كه "بی سرو صدا" كسی را بگیرد و ببرد. میدانم كه …. قصدش این بوده است كه مسله بزرگ نشود و رژیم حساس نشود٬ اما این دقیقااشتباه بزرگی است كه فكر كنیم از این طریق میشود آنها را خنثی كرد. حتی یك قدم آنطرف تر من فكر میكنم كه او باید بسیار بیشتر از این ها پرزنت باشد. الان هر كسی وبلاگی دارد. مردم ازش خبر دارند٬ آن را میخوانند و چهره ای شناخته شده در سطحی عمومی تر هستند٬ …. بطور مشخص اما این امكان را ندارد. در محدوده افراد سیاسی چهره ای بمراتب شناخته شده تر از هركدام از این افراد است ولی متاسفانه بدون یك سپر اجتماعی كه او را در مقابل این تحركات باند سیاسی رژیم نگه دارد. من جدا پیشنهاد میكنم كه او این كار را بكند٬ هزینه اش هر چقدر هم باشد میتوان آن را تهیه كرد. در همین رابطه خواهش میكنم قطعا تا وقتی كه دانشگاه ها تعطیل هستند از گرفتن جلسات در محیط دانشگاه خودداری كنید. این اشتباه محض است كه ماهی بیرون از دریا شنا كند! و حتما سعی كنید بعد از هر جلسه ای كه بیرون دانشگاه میگیرید٬ چند نفری متفرق شوید كه مشكلی برای كسی كه تنها راهی خانه است پیش نیاید.

خوب عزیزان٬

میبوسمتان و حتما در باره نكات این نامه نظرتان را به من اطلاع دهید.

مخلصتان

بهرام