درباره کمپین وزارت اطلاعات رژیم

 

بهرام مدرسی

فوریه ۲۰۱۱

 

اخیراً یکی از کارکنان وزارت اطلاعات رژیم با نام مستعار ٬ حسین حسینی٬ اقدام به درج سلسله مقالاتی در روزنامه کیهان

در باره حزب حکمتیست، اهداف آن و شخص من کرده است. او تحولات و رشد کمونیستم در دانشگاه‌ها را مستقیماً به حزب حکمتیست و اهداف آن مربوط دانسته است. روشن است که یکی از اهداف سیاسی این سلسله مقالات مامور وزارت اطلاعات پرونده سازی برای فعالیت کمونیستی در دانشگاه‌ها است.

 

تلاش دارند هر فعالیت کمونیستی را با حکم ٬وابستگی به احزاب خارج کشور٬ خطرناک و ممنوع اعلام کنند. این البته به علت نگرانی است که دارند. سرکوبهای چند ساله اخیرشان علیه کمونیست‌ها و فعالیت کمونیستی قرار بود ظاهراً خیالشان را راحت کند. داستان اما به این سادگی نیست. کمونیست‌ها و بخصوص حزب حکمتیست نه به دام جنبش سبزشان افتادند و نه به هیچ چیز رضایت دادند. آن‌ها سرکوب کردند، زندانی کردند و هلهله کنان جشن گرفتند. فشار بر ما و فعالیت کمونیستی طبعا افزایش یافت، اما مگر قرار بود سرکوب اعلام پایان فعالیت کمونیستی باشد؟ دور تازه‌ای در راه است. نوشته‌های کارمند وزارت اطلاعات اعلام پیش درآمد آن است.

 

درباره این کمپین وزارت اطلاعات، دلایل آن و نکاتی که فعالین کمونیست باید به آن توجه کنند در روزهای آینده بیشتر خواهیم گفت فعلا نکاتی کوتاه در همین رابطه

 

اولا- از جناب حسینی و وزارت خانه مربوطه شان انتظار میرفت به حکم همان تاریخی که در نوشته هایش به بررسی آن‌ها پرداخته است، بفهمند که چنین اقداماتی نمیتوانند مانع روی آوری جوانان و طبقه کارگر به کمونیسم و فعالیت کمونیستی شوند.

 

ثانیا- این برای من مستقل از من درآوردی بودن تمام احکام و روابطی که در این سلسله مقالات به آن‌ها اشاره شده است، جای افتخار است که نامم و حزبی که در آن فعالیت میکنم مبنای رشد و گسترش فعالیت کمونیستی در چنین ابعاد وسیعی که ایشان به آن اشاره میکند، اعلام شود. چه چیز برای یک فعال کمونیست شیرین‌تر از چنین اعترافی از طرف دشمنش است؟

 

ثالثا- به آقای حسینی و وزارت خانه مربوطه‌ شان توصیه میکنم این سلسله مقالات را در تیراژ وسیع پخش کنند. هیچ انسان شرافتمندی و هیچ کارگر معترضی نیست که با خواندن این سلسله مقالات سمپاتی عمیق به حزب حکمتیست و اهدافش و به همه آن کمونیستهایی که اینجا از آنها نام برده شده است پیدا نکند.