به همکاران نشریه کمونیست در ایران

 

رفقا٬

با توجه به استقبال زیاد هواداران٬ اعضا و کادرهای حزب از ایران با نشریه کمونیست ماهانه٬ لازم دانستیم یکبار دیگر تاکیدات امنیتی لازم را در این رابطه توضیح دهیم. توجه همه همکاران کمونیست از ایران را به این نکات جلب میکنیم و امیدواریم که این همکاری ها به هرچه پربارتر شدن نشریه کمونیست بیانجامد.

 

١- لطفا اکیدا از آی دی های رسمی خود برای مکاتبه با سردبیران کمونیست استفاده نکنید! لطفا آدی دی یا آدرس ای میل جدگانه ای برای این گونه مکاتبات تهیه کنید و به اطلاع ما برسانید.

 

٢- لطفا اکیدا هیچکدام از فایل هایی که برای نشریه کمونیست ارسال میکنید را روی هارد دیسک شخصی خود٬ ضبط نکنید! لطفا این فایل ها را یا روی هارد دیسک جداگانه ای که امکان مخفی کردن آن را درجایی دارید ویا روی سرور هایی که در آن ها آدرس های میل خود را دارید ضبط کنید

 

٣- لطفا از اسم های تشکیلاتی که از طریق آن ها تاکنون با حزب در ارتباط بوده اید٬ برای امضای نوشته های خود استفاده نکنید. لطفا برای امضای نوشته های خود اسامی دیگری را تعیین کنید و به اطلاع ما برسانید.

 

با تشکر

بهرام مدرسی

دبیر کمیته تشکیلات کل کشور حزب حکمتیست