به سازماندهندگان ۸ مارچ ۲۰۰۷ در دانشگاه ها

 

رفقای عزیزم

جدا دستتان بابت مراسم های خوبی که به مناسبت هشت مارس تا اینجا برگزار کرده اید درد نکند و بخصوص بابت مراسم بسیار خوب تهران

همانطور که خودتان گفته اید این اولین بار است که پس از سال ٥٧ حرف از آزادی و برابری زن در دانشگاه ها زده میشود. و این فقط به همت وجود شما است

 

شما نشان دادید که هر کجا ما باشیم, انسانیت و برابری است. شما برای اولین بار بعد از بیست و هفت سال اول مه را به دانشکاه ها بازگرداندید, شما برای اولین بار مسله آزادی زن را به مسله کل جامعه تبدیل کردید. شما پرچمداران انسانیت وبرابری هستید.

چه افتخار آمیز است با شما بودن. چه افتخار آمیز است شما را شناختن و چه افتخار آمیز است بودن با شما

 

مرکز فرهنگی زنان با همه امکاناتش تابحال نتوانسته است بیشتر از صد نفر را یکجا جمع کند. شما در ضرب اول ٦٠٠ نفر را با خود همراه کردید! جنبش علنی آزادی زن صاحبان دیگری پیدا کرده است. این شما هستید

 

زنده باشید

رفیق و دوستدار شما

 

بهرام مدرسی

مارچ ۲۰۰۷