شانزده آذر ۸۵ را باید به روز اعتراض متحدانه به اختناق تبدیل کرد

 

 

از طرف حزب حکمتیست

بهرام مدرسی

نوامبر ۲۰۰۶

 

١٦ آذر روز دانشجو را باید به روزی که صف بسیار بزرگی از آزادیخواهان بر علیه استبداد رژیم اسلامی و اختناق جاری متحدانه شعار آزادی و برابری را سر میدهند تبدیل کنیم.

 

بدنبال فراخوان شورای انقلابی سوسیالیستهای ایران – حکمتیست به اتحاد عمل برای ۱۶ آذر امسال ٬ سازمان ها٬ نهادها و شخصیت ها و فعالین سیاسی متعددی آمادگی خود را برای شروع کار مشترک اعلام کرده اند. لازم میبینم که از همه این دوستان تشکر کرده و توجه همه فعالین ۱۶ آذر را به نکات زیر که، از نظر ما، مبنای اصولی برای شکل دادن به هر نوع اتحادی در این زمینه است را جلب کنم.

 

از نظر ما اتحاد عمل بطور کلی و اتحاد عمل برای ۱۶ آذر بطور اخص اتحاد حول شعارها و مطالبات معین هستند و نه جبهه مشترک گروه های سیاسی. این اتحاد برای ایجاد تحرکی آزادی خواهانه سیاسی و اجتماعی است. به این اعتبار٬ این اتحاد، اتحادی سیاسی برای تحقق اهدافی مشترک است. احزاب، سازمان ها٬ انجمن ها، نهادها و فعالین سیاسی هرکدام به سهم خود و با توجه به عرصه و دامنه نفوذ و امکانات خود باید تلاش کنند در محل و در عمل بزرگترین حرکت ممکن حول این شعار ها را شکل دهند. تحرک مشترک همه ما حول چنین شعارهائی است که یک خواست را در سطح جامعه تثبیت میکند و ادامه تحرک اعتراضات دانشجویی را تضمین میکند.

 

هدف ما تثبیت شعارها و مطالبات معین و ایجاد یک صف متحدتر و قوی تر در مقابل جمهوری اسلامی است. اینکه چه اقدامات خاصی برای طرح این شعارها و مطالبات در این روز و یا به بهانه این روز در هر محلی صورت میگیرند٬ مستقیما به امکانات و ارزیابی فعالین و رهبران دانشجویی در محل بستگی دارد.

 

شعارهای پیشنهادی ما برای روز ۱۶ آذر عبارتند از:

 

- آزادی٬ برابری

- لغو آپارتاید جنسی

- خروج نیروهای انتظامی از دانشگاه ها

- لغو فوری احکام کمیته های انظباطی

- آزادی فوری زندانیان سیاسی

- آزادی بیقید و شرط بیان

- آزادی بیقید و شرط تشکل

- بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بالای ١٦ سال

 

هدف ما این است که در سطح کل کشور٬ در دانشگاه ها٬ دبیرستان ها٬ مدارس عالی٬ انستیتوها و همه مراکز تحصیلی دیگر٬ همه ما با هر اقدامی که مناسب میبینیم این مطالبات و شعارها را طرح کنیم و به این وسیله کل فضای سیاسی جامعه را خطاب قرار داده و جمهوری اسلامی را عقب بزنیم، آزادی های بیشتری را بدست بیاوریم و قدرت اعتراض صف آزادیخواهان را افزایش دهیم.

 

تصور کنید که تجمعات دانشجویی در سطح کل کشور در همه دانشگاه ها٬ شعارها و مطالبات واحدی را طرح کنند٬ تصورش را بکنید که در یک روز میلیونها جوان با شعارهای واحد به هر شکل ممکنی٬ ابراز وجود کنند٬ تصورش را بکنید که این اعتراض متحد ما چه قدرتی را به رژیم اسلامی نشان میدهد و تصورش را بکنید که در نتیجه این٬ چه توازن قوای دیگری به نفع ما بوجود خواهد آمد؟ این هدف همه ما است. به این اتحاد بپیوندید و هر مشکل٬ سوال٬ نکته و یا کمکی را که لازم دارید٬ با ما در میان بگذارید.