هشدار! فراخوان تظاهرات روز پنجشنبه جعلی است

 

 

شب گذشته فراخوانی با امضای "شورای تشکل ها و فعالین مستقل کارگری" برای شرکت در تظاهراتی در پنجشنبه ١٨ مرداد ماه برابر درب اصلی دانشگاه تهران منتشر شده است.

 

این فراخوان بنابه خبر اعضای واقعی شورای همکاری و دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب٬ جعلی است.

 

مستقل از اینکه چه نیروهایی پشت صحنه دادن چنین فراخوان جعلی هستند٬ صرف انجام این کار نکات بسیار مهمی را در بر دارد که توجه عموم را به آن جلب میکنیم.

 

١- در توازن قوای امروز میان مردم و رژیم اسلامی فراخوان چنین تظاهرات هایی در بهترین حالت بی مسولیتی کامل فراخوان دهندگان آن را در مقابل مردم نشان میدهد. هدف این فراخوان هیچ چیز جز دستگیری فعالین و مبارزین نیست!

 

٢- جعل امضا تنها میتواند یا از طرف پلیس سیاسی رژیم اسلامی و یا نیروهای سیاسی که ربطی به اعتراض و مبارزه مردم ندارند صورت بگیرد. ما همه مردم را به هوشیاری بیشتری در دنبال کردن چنین فراخوان هایی دعوت میکنیم.

 

٣- از همه سایت های خبری و سیاسی اینترنتی انتظار داریم که قبل از انتشار چنین فراخوان هایی قبلا از موثق بودن آن ها اطمینان پیدا کنند.

 

 

بهرام مدرسی

کمیته تشکیلات کل کشور حزب حکمتیست

١٨ مرداد ١٣٨٦