انتخابات ریاست جمهوری۸۴ و اعتراضات دانشجویی

 

گفتگو با بهرام مدرسی دبیر سازمان جوانان حکمتیست

 

جوانان کمونیست: با نزدیک نر شدن انتخابات ریاست جمهوری اعتراضات دانشجویی در ایران بالا گرفته است. محتوی و خواستهای این اعتراضات چیست؟

 

بهرام مدرسی: اینكه محتوی این اعتراضات چه هستند را فكر میكنم همه بدانند. مردم رژیم اسلامی را نمیخواهند. به همین سادگی. اعتراضات چند روز اخیر و مشخصا از جمعه گذشته با فراخوان انجمن های اسلامی و مشاركتی ها در اعتراض به لغو "صلاحیت" معین فراخوان داده شد كه همان شب جمعه ولی فقیه شان دستور داد او را هم در لیست بیاورند. فعالین انجمن های اسلامی و مشاركتی ها بعد از این تلاش كردند كه دانشجویان را به اصطلاح به خانه برگردانند و همه چیز را آرام كنند. از این لحظه به بعد رهبری این اعتراضات دیگر نه در دست انجمنی ها و مشاركتی ها، بلكه مستقیما در دست دانشجویان انقلابی و آزادیخواه بوده است. در فاصله بسیار كمی موج اعتراض تقریبا كل دانشگاه های اصلی شهر تهران و شهرهای بزرگ دیگر را فراگرفت.

در دانشگاه های تهران بخصوص دانشجویان دو خواست اساسی را مطرح كرده اند كه به نظر من بسیار مهم هستند: ١"- اعلام آزادی سیاسی بی قید وشرط برای همه گروه های سیاسی و ٢- انحلال همه نهادی سركوبگر" واقعیت این است كه بدون انحلال ارگانهای سركوب رژیم و بدون آزادی بی قید و شرط فعالیت سیاسی، هیچ انتخاباتی معنی ندارد و دانشجویان دقیقا بر همین دست گذاشته اند.

بحث اینجا به نظر من دیگر "تحریم" انتخابات نیست. تحریم یعنی اول وجود انتخاباتی را به رسمیت باید شناخت تا بعد از آن تحریم بشود. این خواسته ها دارند اعلام میكنند كه با وجود ارگانهای سركوب رژیم برای مثال انتخابات معنی ندارد.

این به نظر من محتوی اصلی و پیام اعتراضات دانشجویان است.

 

جوانان کمونیست: دامنه اعتراضات دانشجویان تا كجا افرایش یافته است؟ پیش بینی شما چیست؟ فراخوانتان چیست؟

 

بهرام مدرسی: تا كنون كه بیشتر دانشگاه های اصلی در سطح كل كشور شاهد اعتراض دانشجویان بوده اند. این اما هنوز كافی نیست. وقت كم است و كار بسیار زیادی برای انجام وجود دارد. باید همین دو خواست دانشجویان تهران را به صدر خواسته هایمان در كل دانشگاه های كشور تبدیل كنیم باید سریعا با دانشجویان بخصوص تهران تماس گرفت و تلاش كرد كه اعتراضی یكپارچه را سازمان داد. امكان این كار امروز بخصوص بیشتر از هر وقت دیگری فراهم است. من اینجا مشخصا فراخوانم به دانشجویان شهرهای شیراز، تبریز، سنندج، مهاباد، كرمان، اصفهان و بندر عباس و البته بقیه شهر ها است. در ادامه باید تلاش كنیم كه كاری را كه دانشجویان دانشگاه علامه شب پنج شنبه انجام دادند را ادامه دهیم. باید از دانشگاه بیرون آمد. باید تلاش كرد كه كل جامعه را خطاب قرار داد. رژیم اسلامی حتما تلاش خواهد كرد درست مثل هفته گذشته نیروهای امنیتی خود را بسیج كند تا مانع پیوستن مردم به ما بشود. این سد را باید به هر شكل ممكن شكست. این از طرفی دست دانشجویان در دانشگاه ها را میبوسد و از طرف دیگر باید مردم بیرون از دانشگاه ها را ترغیب كرد كه به دانشجویان بپیوندند. باید با شنیدن خبر هر اعتراضی سریعا خودمان را به محل آأ دانشگاه برسانیم و سد اختناق رژیم را بشكنیم. تنها در این صورت میتوان كاری جدی و اساسی را سازمان داد.