کمى بيشتر در مورد افغانستان بنويسيد.

جواب به نامه‌ها

فوریه ۲۰۰۴


 

سلام آقاى مدرسى

من محمود هستم و اهل افغانستان. از مدتى پيش با سازمان شما و نشريه جوانان کمونيست آشنا شده‌ام. من از طرفداران شما هستم و هر هفته اين نشريه را از يکى از کتاب‌‌فروشى‌هاى شهر اشتوتگارت در آلمان به دست مياورم. من تلاش کرده‌ام که نظرات شما را در بين دوستانم ترويج کنم. راستش دلم از همه نيروهاى سياسى که امروز در افغانستان هستند بهم ميخورد. همه شان سرو ته يک کرباسند. جوانان افغانى هم همه‌اش مشغول تماشا کردن فيلمهاى هندى هستند. مگر شما کارى براى ما بکنيد. بدون آشنايى با شما و افکارتان شايد من هم جزو آنهايى بودم که الان بجاى تماس با شما مشغول تماشاى فيلم هندى بودم. ميخواستم با اين تماس کوتاه به شما بگويم که افکار منصور حکمت و حزب و سازمان شما روشنگر کسانى مثل من هم در افغانستان هستند.

اطمينان داشته باشيد تا آنجا که بتوانم سعى ميکنم که همه آشنايانم را با حزب شما آشنا کنم.

کمى بيشتر در مورد افغانستان بنويسيد.

ممنون از محبتتان

محمود

دوست عزيزم محمد،

من هم ممنونم از تماسى که گرفتيد. حق کاملا باشما است اين تنها کمونسيم کارگرى است که ميتواند در کل منطقه زندگى ديگر را بوجود آورد. خوشبختانه در ايران و عراق احزاب کمونيست کارگرى ايران و عراق حضور دارند و نقطه اميد مردم براى تحولات انسانى در منطقه هستند. در افغانستان متاسفانه هنوز چنين حزبى وجود ندارد. شايد توجه رفقا و دوستانى مثل شما به حزب ما و کمونيسم کارگرى آغازى براى تحرک کمونيسم کارگرى در آنجا باشد.

در مورد جوانان افغانى نوشته بوديد. راستش اينهم خوب است. براى نسلهايى که ساليان زيادى زير ديکتاتورى مذهبى اسلامى از مجاهدين تا طالبان و همين امروز هم دولت به اصطلاح موقت اسلامى افغانستان، زندگى کرده‌اند، ديدن و طرفدار فيلمهاى هندى بودن هم به نوعى پشت کردن به ارزشها و معيارهاى اسلامى است. بايد اين را هم به فال نيک گرفت. در اينکه اين کافى نيست هم با شما کاملا موافقم. بايد به همه اين عزيزان نشان داد که راه پايان دادن به اين نکبت اسلامى جنبشى آگاه و روشن است که امروز خوشبختانه پرچمش را حزب کمونيست کارگرى در منطقه بلند کرده است.

براى شروع اين اطمينان داشته باشيد که تنها نيستيد. حزب کمونيست کارگرى ايران در کنار شما است. حتما براى شروع کار بيشتر با ما در تماس باشيد و حتما بيشتر به افغانستان خواهيم پرداخت. خوشحال ميشوم اگر کمى برايم درباره نيروهاى چپ موجود در افغانستان بنويسيد و يا مطالب آنها را براى ما بفرستيد.

با تشکر

بهرام مدرسی