جواب به نامه های شما، جوانان حکمیتست شماره ۱۲

نوامبر ۲۰۰۴

بهرام مدرسی

رفقای زیادی طی پیامهای صمیمانه ای درگذشت رفیق عزیزمان نه بز احمد زاده را به ما و خانواده او تسلیت گفته اند. همینجا از طرف هیت اجرایی سازمان از همه این عزیزان تشكر میكنم. راه و یاد نه بز در لحظه به لحظه مبارزه مان مارا همراهی خواهد كرد.

 

تقاضای عضویت دارم

زانا حكمت

" سلام بهرام جان، من تازگی با سازمان شما آشنا شده ام و تقاضای عضویت در این سازمان را دارم. میخواهم كه بیشتر با شما در ارتباط باشم."

به صف حكمتیستها خوش آمدی زانا جان. دررابطه با عضویت در سازمان ما اعلام این برای ما كافی است كه خواهان پیوستن به این سازمان هستید. خودتان را از امروز عضو سازمان ما محسوب كنید. حتما سعی كنید دوستان دیگرتان را به پیوستن به صف حكمتیستها تشویق كنید. نامه ای جداگانه برایتان ارسال شد.

چرا؟

امیر كلهر

"بهرام عزیز سلام، شبكه جهانی صدای آمریكا كه از طریق ماهواره پخش میشود، هفته ای یكبار جمعه شب ها  حدود ساعت ١٠:٣٠ به وقت تهران بخش فارسی برنامه هایش را كه یك نشست سیاسی است پخش میكنه. در این برنامه ها رهبران و نمایندگان احزاب و اپوزسیونهای مخالف رژیم شركت میكنند و به سوالات بینندگان پاسخ میدن. در آخرین برنامه ای كه من از این شبكه دیدم، نماینده حزب دمكرات كردستان ایران حضور داشت. چرا یكنفر نماینده از حزب كمونیست كارگری – حكمتیست در این برنامه پر بیننده تلویزیونی شركت نمیكند؟"

حزب حكمتیستها حتما باید از همه امكاناتی كه موجود است برای آشنایی مردم با خودش استفاده كند. این البته بخشا به رابطه این فرستنده ها با احزاب اپوزسیون هم بستگی دارد. امیدوارم كه درج نامه شما رفقای رهبری حزب را متوجه دخالت در این میزگردها بكند. ضمنا تا آنجا كه من اطلاع دارم قرار است به زودی برنامه های تلویزیونی حزب مستقلا آغاز به كار كنند.

تصمیم همكاری با سازمان مبارزه شما را دارم

سیاوش

"سلام من سیاوش هستم. مدتی است در هندوستان زندگی میكنم اما حاضر به جدایی از تعلقات سیاسی و قطع ارتباط با هموطنان مبارزم چه در ایران و چه در خارج از ایران نیستم. پس از آشنایی با چند تن از پناهندگان ایرانی و تحقیق تصمیم به همكاری با سازمان مبارز شما را دارم. در جهت نابودی رژیم سیاه سرمایه داری اسلامی صمیمانه مشتهایم را به شما تقدیم میكنم. پیشا از اینكه من را به جمع خودتان پذیرفتید بسیار تشكر میكنم. و امیدوارم شایستگی آن را داشته باشم كه در جهت اهداف سازمان كار موثری انجام بدهم. خواهش میكنم دررابطه با وظایف من بیشتر برایم بنویسید.         آدرس وبلاگ من است."www.pajoosh.persianblog.com

سیاو ش عزیز، پیوستنت به سازمان ما را تبریك میگویم. این سازمان جای شما و همه كسانی است كه میخواهند یكبار برای همیشه نكبت سرمایه داری اسلامی را پایان ببخشند. حتما در ارتباط داﺋم با ما باش و سعی كن به كمك رفقای دیگرت واحد سازمان جوانان در هندوستان را تشكیل دهید. در ارتباط با اقدامات اولیه در این رابطه نامه ای جداگانه برایت ارسال شد. در تماس منظم با ما باش .

نشریات را برایتان میفرستیم

داریوش و فریبا

" حتما در چند روز آینده نشریه دانشگاه را كه خواسته بودید برایت ارسال میكنیم......"

 

 حتما نشریات دانشگاهتان را برایمان ارسال كنید. مستقل از اینكه ما موافق یا مخالف مواضع اعلام شده در این نشریات باشیم آنها را در سایت سازمان منتشر خواهیم كرد. همینجا از همه خوانندگان نشریه خواهش میكنیم كه نشریات دانشگاه شان را برای ما ارسال كنند تا در لینك نشریات دانشگاه ها در سایت سازمان منتشر كنیم.

١٦ آذر و دانشگاه ما

سیروس

" بهرام جان سلام، ١٦ آذر و دانشگاه ما هم داستانی دارد. از همین الان بحث روش هست ولی راستش بچه ها هم میترسن و هم امیدوارن. میترسن كه نكنه نشه كاری كرد و امیدوارن كه احتمالا بشه كاری كرد. ما هم كه هی داریم روحیه پمپ میزنیم. خودمون رو حاضر كردیم. . . "

سیروس جان. نگرانی دوستان در دانشگاه شما قابل درك است، همینطور امیدواریشان، به هر حال بخشی از داستان رژیم اسلامی است كه امكان دارد برای این روز تدارك وسیعی ببیند، بخش دیگر داستان خود ما هستیم. باید دوستان را متوجه این كرد كه اگر از همین الان فضا را با شعارها و مطالباتمان در این روز پر كنیم، ممنوع كردن تظاهرات دیگر كمكی به رژیم نخواهد كرد. سعی كنید در جلساتی كه گفتید شعارهای ما در این مورد را بیشتر طرح كنید. ارتباط و هماهنگی با دانشگاه های دیگر را فراموش نكنید. این ارتباط و هماهنگی را ما تضمین میكنم. اگر دوساتن در دانشگاهتان ببینند كه متالبات و شعارها یكی هستند و قبل از ١٦ آذر هم همه جا صحبت از این شعارها مو مطالبات است، كمتر نگران عكس العمل رژیم خواهند بود.

نشریه سنگینه

فریبا زمانی

"بهرام جان سلام، نشریه خیلی سنگینه . . .. چاپش هم مشكله فكری بكنید."

نشریه جوانان حكمتیست با موافقت سردبیر آن قرار است كه بزودی در فرمات چهار صفحه ای منتشر شود.  امیدوارم در این صورت مشكل زیادی برای چاپ و توزیع آن پیش نیاد. تلاش داریم كه هم زمان نشریه ماهانه ای را منتشر كنیم كه مقالات سنگین تر و عمومی تر آنجا خواهند آمد. رفیقی كه مسولیت انتشار آنرا بعهده گرفته است، مشغول یادگیری فن صفحه بندی است. امیدوار باشیم كه بزودی كارش راه بیفتد.