شما پرچمداران انسانیت هستید

 

مارچ ۲۰۰۷

 

برگزار کنندگان هشت مارس در سطح کل کشور٬ در تهران٬ مشهد٬ تبریز٬ تفرش٬ قزوین٬ همدان٬ کاشان و غیره درود بر شما

 

امسال برای اولین بار روز زن در ابعادی چنین وسیع برگزار شد. امسال برای اولین بار در چنین سطحی وسیع انسانیت و برابری طلبی پرچم اصلی مطالبات این روز را اعلام داشت. امسال برای اولین بار مسله زن در جامعه به مسله بخش بسیار وسیعتری از مردم تبدیل گشت. امسال برای اولین بار مدعیان دیگری در کنار مدعیان تاکنونی جنبش زنان اعلام موجودیت کردند. امسال برای اولین بار اعتراض به تبعیض جنسی لولای اتحاد وسیعتر شد.

 

این دستاورد ها تنها با اتکا به تلاش های بیوقفه شما، روشن بینی تان، هوشیاری و انسانیت تان ممکن شد.

 

روز هشت مارس امکانی بود که در آن نشان دهیم، اگر که انسانیت و برابری طلبی، اگر که آزادیخواهی سخن گو و صحنه گردان باشد، چه تحرکی را میتواند سازمان دهد. از دستاوردهای این روز باید آموخت.

 

این روز را بدوا به شما باید تبریک گفت

 

زنده باشید

رفیق و دوستدار شما

 

بهرام مدرسی

مارچ ۲۰۰۷