ايران و روز جهانى زن درسال ۱۳۸۲

بهرام مدرسى

جوانان کمونيست در ايران چگونه هشت مارس را برگزار مى کنند؟ اين سئوال بسيارى از رفقاى جوان است.

در اين شماره جوانان کمونيست مطالب متنوعى در مورد هشت مارس و جنبش دفاع از حقوق زنان در ايران را ميخوانيد. من در اينجا به آن اشکال و شيوه ها و محتوايى مى پردازم که ميتواند توسط جوانان کمونيست در ايران در برگزارى مراسم هشت مارس اتخاذ شود.

با اين فرض که همه ما اهميت برگزارى هشت مارس، روز جهانى زن، را مى دانيم و امکانات عملى، سياسى و توازن قوا را مورد توجه قرار مى دهيم، شروع مى کنم. بايد هشت مارس را بزرگ، وسيع برگزار کرد و در عين حال از امکانات عملى واقعى حرکت کرد. بايد چهره همه شهر ها را در اين روز عوض کرد.

پيش از روز هشت مارس، تدارک آن

٭ بايد از هر طريق ممکن، تلفن، اى ميل، تماس حضورى، ارسال نامه و ... به همه خبر داد که هشت مارس نزديک است و بايد کارى کرد.

٭ در تهران چه خبر! قرار است از طرف سازمانهاى غير دولتى در پارک لاله مراسمى برگزار. تدارک و شرکت وسيع در اين مراسم يکى از مهم ترين قدم ها است. بايد به همه خبر داد که در اين مراسم شرکت کنند. سعى کرد امکان سخنرانى گرفت. خبردار شدن از برنامه هاى ديگر در سطح شهر، تدارک شرکت در آنها و تقويت آنها و راديکال کردن آنها مهم است.

٭ هرکجا که هستيم و به هرشکلى هشت مارس را معرفى کنيم. با نوشتن شعار هاى سازمان جوانان، که در پائين به آنها اشاره مى کنم، در اماکن عمومى و مراکز عبور و مرور اين روز را تبليغ کنيم و توقعات بالا در مورد حقوق زنان را به همگان بشناسانيم. با نوشتن تراکت و پخش و چسپاندن آن همه جا را تحت تاثير اين روز و حقوق انکار ناپذير زنان قرار دهيم. نوشتن و نصب پلاکاردها در برخى مراکز و خيابانها در صورتى که امکانش باشد را در دستور خود قرار دهيم. ٭ پخش وسيع کارت هاى حزب کمونيست کارگرى ايران، به مناسبت هشت مارس امسال. در صورت امکان پست آنها! دردسترس عموم گذاشتن آنها، مثلا در دانشگاها، سرکلاسها، کتابخانه، کارخانه ها و کافى شاپ ها و کشو ميز مدرسه ها و ...

٭ پخش شيرينى و گنجاندن شعارهاى ما در جعبه هاى شيرينى و لاى شکلات ها!

٭ تبليغ براى سازمان آزادى زن.

٭ تبليغ براى سازمان جوانان کمونيست بعنوان سازمانى مدافع حقوق زنان است.٭ تدارک برگزارى سخنرانى ها، نمايشگاههاى عکس و کتاب و فيلم، اجتماعات، برنامه هاى کوه، گفت و شنود ها، تظاهرات ها و حضور در پارک ها و ... از چند روز قبل از هشت مارس و در روز هشت مارس

روز هشت مارس  تجمع و سخنرانى در سالنهاى اجتماعات، سخنرانى در باره حقوق زنان، براى لغو حجاب و براى برابرى کامل زن و مرد. طرح خواست هاى ماکزيماليست ما ميتوانيد براى اين از برنامه يک دنياى بهتر استفاده کنيد.

٭ برگزراى مراسم تدارک ديده شده، کوه، جشن، تظارهات و ...

٭ شرکت در ساير ميتينگ هاى هشت مارس، هشت مارس شنبه است. ميتوان از جمعه و با استفاده از تعطيلى و شرکت مردم در تفريحگاهها و پارک و .. کار را شروع کرد. جمعه شب ميتوان با روشن کردن آتش در بلنديهاى شهر، و ابتکارات مشابه، قوى و وسيع به پيشواز هشت مارس رفت.

شعارها

٭ زنده باد هشت مارس روز جهانى زن

٭ حقوق زن جهانشمول است

٭ زنده با آزادى، برابرى

٭ جدايى مذهب از دولت و آموزش و پرورش

٭ نه روسرى نه توسرى

٭ لغو حجاب اجبارى

٭ دست مذهب از زندگى مردم کوتاه

٭ لغو آپارتايد جنسى

٭ مرگ بر رژيم ضد زن

بعد از مراسم

٭ ارسال گزارش مراسم ها و در صورت امکان همراه عکس براى ما٭ تبريک به برگزار کنندگان روز جهانى زن. حفظ ارتباطات، و محکم کردن آن با دوستان جديدى که هشت مارس پياد کرده ايم و جب آنها به برنامه کمونيست ها براى يک دنيا بهتر

۲۶.۲.۲۰۰۳