به رفقای حزب كمونیست كارگری عراق، كنگره آزادی عراق و تشكلهای كارگری در عراق

 

 

با كمال تاسف زیاد خبر ترور رفقا طیب احسان و ابو غسان را امروز خواندم.

 

اجازه میخواهم از طرف همه اعضا و كادرهای سازمان جوانان حكمتیست از دست دادن این رفقا را به حزب کمونیست کارگری عراق، به کنگره آزادی عراق و به اتحادیه ها و تشکلهای کارگری عراق و به مردم عراق تسلیت بگویم.

جنگ ما علیه اسلام سیاسی و ترورسیم و آدمكشی این جانیان تاریخ مشترك است. آنروز كه بشریت آزادیخواه جشن پیروزی خود را علیه این جانیان برگزار میكند، نام و یاد این رفقا را همراه خود خواهد ادشت.

 

بهرام مدرسی

دبیر سازمان جوانان حكمتیست

 

۱٣ ژوئیه ۲۰۰۵

۲٢ تیر ۱۳۸۴