برای دفاع از مردم و جوانان در شهرهای كردستان اقدام كنید

 

بهرام مدرسی

جولای ۲۰۰۵

 

هفته گذشته شهرهای مهاباد، اشنویه، سردشت، ربط و مریوان شاهد اعتراضات وسیع مردم و جوانان علیه رژیم اسلامی بوده اند. رژیم اسلامی در شهرهای مهاباد و سردشت دست به كشتن جوانان معترض زده است. بازارهای شهرهای مختلف كردستان به حالت تعطیل درآمده اند. در شهرهای مختلف مردم به بانك ها و مراكز دولتی حمله كرده اند. در شهر ربط جوانان یكی از مراكز رژیم را به شغال خود درآورده اند. دستگیری های وسیعی در شهرهای مختلف كردستان در جریان است. شایع است كه تعدادی از دستگیر شدگان در زندانها به قتل رسیده اند. شعار های مردم مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر احمدی نژاد و آزادی فوری همه دستگیر شدگان است.

شهرهای مهاباد، سردشت، اشنویه، ربط و مریوان و دیگر شهرهای دیگر كردستان یكبار دیگر چهره ای كاملا نظامی بخود گرفته اند. نیروهای نظامی رژیم در میادین و اماكن عمومی شهرهای مهاباد و سردشت و اشنویه مستقر شده اند.

رژیم اسلامی با بایكوت خبری خود تلاش دارد كه مردم و جوانان كردستان را تنها نگاه دارد. حمایت وسیع مردم شهرهای كردستان از یكدیگر و خواست آزادی فوری همه دستگیر شدگان اما نباید تنها به كردستان محدود بماند. جوانان و مردم كردستان امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج حمایت وسیع و گسترده شما هستند. دشمن مردم و جوانان در كردستان، همان دشمن جوانان و مردم در تهران و تبریز و مشهد و شیراز است. نفرت جمهوری اسلامی یكبار دیگر خود را در علنا در مقابل مردم قرار داده است. حمایت وسیع و همه جانبه از اعتراضات مردم در كردستان میتواند پیش درآمد عقب راندن رژیم اسلامی بعد از از سر گذراندن مضحكه انتخاباتش باشد. حمایت از مردم در كردستان و خواست آزادی فوری همه دستگیر شدگان در كنار خواستهای شما علیه رژیم اسلامی قرار میگیرند. نگرانی از پس گرفته شدن مجدد دستاوردهایی كه مردم در مبارز خود علیه رژیم اسلامی به دست آورده اند، با حمایت وسیع ما از جوانان و مردم در كردستان و با عقب راندن رژیم اسلامی، به میل به ادامه فشار بر رژیم اسلامی و كل دستگاه دولتی آن تغییر خواهد یافت.

 

جوانان!

در هر كجا كه هستید به حمایت از جوانان و مردم در كردستان بشتابید! خواهان آزادی بیقید و شرط همه دستگیر شدگان شوید. به شهرهای كردستان سفر كنید. با دوستان و خانواده خود به دیدار مردم در شهرهای كردستان بروید. نشان دهید كه خواست همه ما یك چیز است.

 

در محلات و مراكز تجمع عمومی اخبار اعتراضات مردم در كردستان را به گوش همه برسانید. طومارهایی در دفاع از مردم كردستان و آزادی همه دستگیر شدگان تهیه كنید. برای كسب اخبار روزانه مبارزات مردم در كردستان به سایتهای رجوع كنید. www.oktoberr.com/ سازمان جوانان و سایت

برای سازمان دادن یك حمایت همه جانبه از مبارزات مردم در كردستان با حكمتیست ها تماس بگیرید.