ایران بعد از انتخابات، مصاحبه‌ای با نشریه جوانان کمونیست

مارچ ۲۰۰۴

جوانان کمونيست: توصيه شما به مردم و جوانان بعد از پايان مضحکه انتخابات رژيم اسلامى اين بود که آنها بايد در خيابان بمانند و به اعتراضات خود ادامه دهند. امروز چند هفته‌اى بعد از اين انتخابات ارزيابى شما چيست؟ جوانان در خيابان ماندند؟

بهرام مدرسى: جوانان نتنها در خيابانها ماندند بلکه کيفيت ديگرى از اعتراض را از خود نشان دادند. چند روز پيش مراسم ماه محرم رژيم اسلامى و يا بقول جوانان "حسين پارتى‌ها" بود. کيفيتى که جوانان در اعتراض به رژيم اسلامى و قوانينش در اين روز براى مثال از خود نشان دادند بى‌نظير بود. آنها در کرمانشاه عملا مانع اجراى مراسمهاى رژيم شدند. به آنها حمله کردند و گاها کنترل بخشايى از محلات مرکزى شهر را به دست گرفتند. در تهران اخبارى که از ميدان محسنى به دست ما رسيدند هم همين را نشان ميدهند. جوانان و بخصوص دختران با پوشيدن لباسهاى مذهبى که بيشتر شبيه به بالماسکه ‌بودند عملا کل اين مراسم را به باد مسخره گرفتند و مانع اجراى آن شدند و تا پاسى از نيمه شب به زدو خورد با رژيم پرداختند. حضور وسيع جوانان در تهران بخصوص در اين روز در گيشا و ميدان محسنى و اميرآباد بسيار چشم‌گير بود. کيفيت جديد اعتراضات جوانان همين متعرض بودن آنست. جوانان کمونيست: جوانان اما در سالهاى پيش و به مناسبتهاى مختلف به رژيم اسلامى تعرض کرده‌اند. تفاوت کجاست؟بهرام مدرسى: حق باشماست! جوانان به رژيم اسلامى تعرض کرده‌اند. آنها اما سابقا از جلسات مثلا تحکيم وحدت و يا مناسبت‌هاى فوتبال و غيره استفاده کردند. آنها را بهانه گرفتند و خواستهاى خود را اعلام ميکردند. امروز ما شاهد حضور ابتدا به ساکن آنها هستيم. به دنبال بهانه‌اى براى اعلام اعتراض خود نميگردند چون نفس اعتراض به رژيم اسلامى و خواست سرنگونى آن ديگر چنان بنيادى است که لحظه به لحظه خودش را بازتوليد ميکند. اين از يکطرف از طرف ديگر آنها رسما مانع برگزارى اين مراسمها شدند. اين جلو‌تر از اعتراضات سابق است. اين يعنى‌بخشا کنترل شهرها و محلات را از دست رژيم درآوردن.جوانان کمونيست: سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست کارگرى شايد تنها نيروى سياسى بودند که بر اين نوع اعتراضات پاى ميفشردند. اين موفقيتى براى شماست؟بهرام مدرسى: قطعا همين طور است. حزب کمونيست کارگرى تنها نيروى سياسى است که فراخوان کنترل محلات را داد و تلاشهاى نيروهاى سياسى ديگر را که ميخواستند مردم را در خانه نگه دارند افشا کرد. شعارهاى رفراندم، رفراندم بعضى‌ها را در سال گذشته بياد بياوريد. مردم و جوانان امروز نشان دادند که شعار رفراندم مثلا چرند است و بايد رژيم اسلامى را سرنگون کرد. اين موفقيت بزرگى براى همه ما است.

جوانان کمونيست: ٨ مارس نزديک ميشود. انتظار و فراخوان شما به اين مناسبت چيست؟

بهرام مدرسى: صورت مسئله از نظر من اين بايد باشد که ما هر‌اقدام و يا هر کارى را که سازمان ميدهيم بايد در منتها عليه مسئله خواست لغو آپارتايد جنسى و برابرى کامل زن و مرد را به صدر خواستهاى مردم و کل جامعه ببرد. روز ٨ مارس بايد همه جا رنگ آزادى زن و برابرى انسانها به چشم بخورد. بنابراين از پخش وسيع اعلاميه‌ها و پوسترهاى سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست کارگرى تا برپايى مراسمهاى متعدد در منازل، محلات، پارکها و دانشگاه‌ها و غيره بايد در دستور ما قرار گيرند. بايد آنجا که به مناسبت اين روز مورد توجه قرار ميگيرد، شعارهاى زنده باد آزادى زن و شعار آزادى و برابرى به چشم بخورد. بايد به هر مناسبتى که شد حجاب اسلامى اين نشانه تحقير زن را به آتش کشيد. بايد قطعنامه‌هايى را در دفاع از حقوق زنان امضا کنيم. بايد در اين روز به بحث درمورد حقوق زنان بپردازيم و مدافع واقعى اين حقوق که همان حزب کمونيست کارگرى باشد را به همگان معرفى کنيم. بايد سازمان آزادى زن را به همه شناساند. بايد در اين روز به رژيم اسلامى جرات حمله و دستگيرى را نداد. بايد منظما گزارشات اين روز را به مرکز خبرى سازمان جوانان کمونيست رساند تا آنرا به اطلاع جهانيان برسانيم.

وقت زيادى براى تدارک اين اقدامات نمانده‌است بايد سريعا دست‌بکار شد.جوانان کمونيست: مناسبت بعدى که در راه است. چهارشنبه‌سورى و مراسم عيد هستند. براى اين روز فراخوانتان چيست؟

بهرام مدرسى: شب چهارشنبه‌سورى بايد عملا کنترل محلات را از دست رژيم اسلامى بيرون بياوريم. اين امکان پذير است. کيفيت جديدى که در سوال اولتان به آن اشاره کردم امکان پذيرى اين امرا را نشان ميدهد. بايد در اين شب و روزهاى پس از آن دختر و پسر در محلات دست در دست هم بزنند، برقصند و شادى کنند. بايد حجاب اسلامى را بدور انداخت. بايد به مزدوران رژيم اجازه ورود به محلاتمان را ندهيم. محلات کلا در اين روزها اهميت بسيار زيادى دارند. مرکز تجمع و اعتراض ما خواهند بود. بايد با صداى بلند شعارهايمان را سر‌دهيم. آزادى و برابرى شعار اصلى ما است. اگر بتوانيم اين کنترل محلات را در سطح وسيعى عملى کنيم در قدم بعدى ميتوانيم عملا کنترل بخشهايى از شهر را به دست گيريم. از اين فضا بايد حداکثر استفاده را براى متحد و متشکل کردن مردم بکنيم. بايد تصوير آن جامعه‌آزادى که ما ميخواهيم بسازيم را به همگان نشان دهيم. همبستگى، وحدت، انسان دوستى و برابرى و خواست مشترک براى برپايى چنين جهانى شور‌انگيز‌ترين احساس انسانى اين روزها خواهند بود. بايد اينرا تقويت و سازمان داد. از همين امروز بايد دست‌بکار شد. شعار نويسى و پخش پوسترها و اعلاميه‌هاى ما و اقدام براى شکل دادن به چنين حال و هوايى را بايد از همين امروز شروع کرد.جوانان کمونيست: اگر مردم و جوانان جدا کنترل بخشهايى از شهرهايشان را به دست گيرند. قدم بعدى چه خواهد بود؟ بهرام مدرسى: اين آغاز شروع عملى سرنگونى رژيم اسلامى است. شرايطى که به ماه‌هاى پيش از سرنگونى رژيم شاه شباهت زيادى خواهد داشت. بالاخره در يکى از اين روزها و مناسبتها بايد کار رژيم اسلامى را يکسره کرد. چرا اين روز چهارشنبه‌سورى امسال نباشد؟ قدمهاى بعدى را حتما بايد با دقت روشن کرد. اين روزها حزب کمونيست کارگرى ايران و سازمان جوانان کمونيست، مطرح‌ترين نيروى سياسى جامعه بوده‌اند. مطمئن باشيد که در آن روزها هم اين حزب و اين سازمان در کنار شما و همه جوانان خواهند بود و قدمهاى آخر سرنگونى رژيم اسلامى را تدارک خواهند ديد.

جوانا کمونيست: فکر ميکنيد تدارک رژيم براى پيشگيرى چنين امرى چه خواهد بود؟

بهرام مدرسى: رژيم حتما سعى ميکند که بيشترين نيروى لازم را به خيابانها بسيج کند. شمشير‌ها را از رو ببندد و مردم را تهديد کند. صورت مسئله براى رژيم اسلامى خيلى راحت مسئله ماندن يا نماندنش است. اين اما اگر ما هوشيارانه و خوب عمل کنيم کمکشان نخواهد کرد. ببينيد همين حسين پارتى‌هاى چند روز پيش. رژيم مراسمش را بسيار خشن‌تر از سالهاى پيش تدارک ديد. سعى کرد که شمشير‌هاى بيشترى را به رخ مردم بکشد. عربده‌کش‌هاى بيشترى را به خيابان آورد. سعى کرد خون بيشترى را به مردم نشان دهد. خيمه درست کردند و در خيابان آتشش زدند. سعى کردند قساوت خود را در سرکوب و زدن به همه نشان دهند. ولى! موفق شدند؟ همه ديدند که خير اين را جوانان به مسخره گرفتند و بخشا مانع اجراى اين مراسمها شدند. منظور اينکه آنجا که به خود رژيم مربوط است، حتما ميخواهد بزند و از خود دفاع کند. اين معادله اما طرف ديگرى هم دارد. ما و جوانان هم البته دست روى دست نخواهيم گذاشت. امکانات سرکوب اين رژيم هم محدودتر از هميشه است. نميتوانند که ٤٠ ميليون انسان را زندانى کنند! روزهاى تعيين کننده‌اى در انتظار ما هستند. بايد با چشمان باز به پيشواز اين روزها رفت. براى تضمين اين هم بايد به حزب کمونيست کارگرى و سازمان جوانان کمونيست پيوست. راه ديگرى وجود ندارد.

۶-۳-۲۰۰۴