دوستان عزیز سایت آزادی بیان

 

امروز نوشته ای از شما را در باره" انتقادات" مخالفین حزب حکمتیست و جوابیه های رفقای حزب حکمتیست و از جمله جوابیه من را دیدم.

 

ضمن اینکه شما کاملا حق دارید که موافق این یا آن حمله به حزب حکمتیست باشید. غیر سیاسی نامیدن چیزی که مخالفش هستید قبل از اینکه بیان واقعا غیر سیاسی بودن آن چیز باشد بیان موافقت شما با آن " انتقادات" است. این هم البته حق شماست ولی ایکاش بجای درس دادن دررابطه با "نوع مبارزه سیاسی" شما هم قلم به دست میگرفیتد و نظراتتان را مینوشتید.

درج کردن نوشته من در سایتتان با آن "توضیح" مخالف هر گونه رسم ژورنالیستی دنیای امروز میدانم. این سایت شماست و شما طبعا در مورد موازین آن تصمیم میگیرید.

 

به این وسیله از شما خواهش میکنم لینک یا متن نوشته من را از سایتتان حذف کنید و این یادداشت من را هم در کنار آن توضیح درج کنید. با تشکر از درج احتمالی نوشته های من در گذشته. از این پس قبول کنید که علاقه ای به درج مطالبم در سایت شما را ندارم.

 

 

با تشکر

بهرام مدرسی

سپتامبر ۲۰۰۷