رفقای گرامی رهبری حزب حکمتیست - خط رسمی،

 

 
استعفای خود از عضویت در حزب را به اطلاعتان میرسانم. 
این استعفا  پس از کناره گیریم از شرکت در فعالیتهای تشکیلاتی و سیاسی حزبی برسمیت شناختن رابطه ای است که عملا و دوفاکتو موجود است.
 
با آرزوی موفقیت برایتان
بهرام مدرسی 
۲۸ نوامبر ۲۰۱۸